Om

Återvandringsbloggen drivs inte av Alternativ för Sverige utan av några enskilda personer som anser att AfS är det enda realistiska alternativet om Sverige ska överleva som svensk nation.

Bloggen uppdateras lite då och då. Vi uppmanar alla ansvarsfulla svenskar att ansluta sig till Alternativ för Sverige och börja kämpa för sitt land.

Alternativ för Sverige finns på

Twitter

Facebook

Youtube

Webben